Category Archives: Làm việc tử tế

Những việc thiện ác bạn làm đều có báo ứng tương xứng

Cổ nhân giảng: “Người hành thiện sẽ được phúc báo!”, dù chúng ta không cố tình làm việc tốt để nhận về phúc báo, nhưng đó là quy luật của vũ trụ, chúng ta cho đi thì sẽ được nhận lại.   Giúp người chính là giúp mình, một hạt… Đọc tiếp »

Có năng lực chưa chắc đã thành công mà còn phụ thuộc vào điều này nữa:

Cơ hội chỉ đến với ta một lần, ai biết trân quý thì sẽ nắm chặt lấy và tận dụng, còn kẻ cho rằng tầm thường thì sẽ luôn bỏ qua và chờ đợi những điều hư vô.  Chuyện một con ngựa tốt Chuyện kể rằng có một con tuấn… Đọc tiếp »

Hướng thiện – lẽ sống mang lại hạnh phúc trọn vẹn

sống hướng thiện

Sinh được làm người là nhân duyên, sống được làm người là cơ hội của sinh mệnh – cơ hội được rèn luyện hoàn thiện. Hướng thiện là lẽ sống mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho bất cứ ai, ở bất cứ đâu và đã trường tồn với thời… Đọc tiếp »