Tag Archives: hot

Sao lại có người vận khí tốt và ngượi lại vận khí xấu?

      Chức năng bình luận bị tắt ở Sao lại có người vận khí tốt và ngượi lại vận khí xấu?

Căn nguyên của người có người vận khí tốt và ngượi vận khí xấu là do đâu? Thông thường khi gặp lúc thất bại người ta sẽ không suy xét lại mình mà than thân trách phận rằng: Ông trời thật bất công! Vì sao số phận của mình lại… Đọc tiếp »

Người đại khí

      Chức năng bình luận bị tắt ở Người đại khí

Lời Phật dạy…!! Làm người có đại khí mới có thể hiên ngang giữa trời đất Bên trong nhân cách con người có một thứ mê lực hấp dẫn mọi người, gọi là đại khí. Bất luận người địa vị cao hay thấp, sự nghiệp lớn hay nhỏ, thân phận… Đọc tiếp »

9 lời khuyên của những người sống thọ cả thế kỷ

      Chức năng bình luận bị tắt ở 9 lời khuyên của những người sống thọ cả thế kỷ

Có lẽ trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta sẽ thấy nuối tiếc khi để cơ hội vụt mất hoặc nhận ra mình đã quá già để làm điều gì đó. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không phải hối tiếc khi ngồi tĩnh lặng và lắng nghe lời chia sẻ… Đọc tiếp »

Những việc thiện ác bạn làm đều có báo ứng tương xứng

      Chức năng bình luận bị tắt ở Những việc thiện ác bạn làm đều có báo ứng tương xứng

Cổ nhân giảng: “Người hành thiện sẽ được phúc báo!”, dù chúng ta không cố tình làm việc tốt để nhận về phúc báo, nhưng đó là quy luật của vũ trụ, chúng ta cho đi thì sẽ được nhận lại.   Giúp người chính là giúp mình, một hạt… Đọc tiếp »

Chúng ta học được gì từ người Nhật

      Chức năng bình luận bị tắt ở Chúng ta học được gì từ người Nhật

Có thể nói, Việt Nam là một dân tộc có mối thiện cảm rất tốt đẹp với người Nhật Bản. Không phải chỉ có thế hệ hôm nay mà từ lâu rồi, chúng ta đã phát hiện ra Nhật Bản là tấm gương để chấn hưng đất nước của mình…. Đọc tiếp »