Category Archives: Nghĩ điều tích cực

Chúng ta học được gì từ người Nhật

      Chức năng bình luận bị tắt ở Chúng ta học được gì từ người Nhật

Có thể nói, Việt Nam là một dân tộc có mối thiện cảm rất tốt đẹp với người Nhật Bản. Không phải chỉ có thế hệ hôm nay mà từ lâu rồi, chúng ta đã phát hiện ra Nhật Bản là tấm gương để chấn hưng đất nước của mình…. Đọc tiếp »

Tái ông thất mã, an tri họa phúc

      Chức năng bình luận bị tắt ở Tái ông thất mã, an tri họa phúc
câu chuyện tái ông thất mã

Câu chuyện kể về một lão ông sống gần biên giới nước Hồ, có nuôi một con ngựa. Một hôm con trai ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước láng giếng mất tăm. Những người trong… Đọc tiếp »